Bezpečnostní prvky do koupelny se hodí nejenom starším lidem

Prostředí koupelny společně s kuchyní představuje jednu z nejrizikovějších částí bytu, zejména s ohledem na nebezpečí úrazu. Příčinou úrazu v koupelně může být prakticky jakékoliv vybavení v koupelně, jelikož bývá realizována tak, aby bylo možné všechny povrchy snadno omývat a hygienicky ošetřit (jsou proto kluzké) a současně se v ní zachází s vysokými teplotami či elektrickými spotřebiči. Vybavit koupelnu vhodnými doplňky a zařízením je důležité zejména v případě, že žijete ve společné domácnosti s dětmi.

Jaká nebezpečí v koupelně hrozí

Zdravotní rizika a nebezpečí úrazu jsou v koupelně o něco vyšší než v ostatních místnostech bytu, a to hned z několika důvodů, které souvisí s jednotlivými způsoby jejího užívání.

Primárně se jedná o:

  • šíření nemocí (přítomnost bakterií či plísní na součástech vybavení je obvyklá zejména kvůli zvýšené vlhkosti a běžným očistným procedurám, které v ní probíhají)
  • úrazy pádem (kluzké povrchy, na které je našlapováno bosou nohou, mohou zapříčinit uklouznutí nebo přímo pád, jež může mít i velmi vážné následky)
  • opaření a popálení (špatná regulace vody protékající baterií či přímo konstrukční řešení baterie, které nezajišťuje dostatečnou tepelnou izolaci, mohou být nebezpečné zejména pro děti)

 

hygiena

zdroj: pixabay.com

Prostředky a doplňky pro zvýšení bezpečnosti koupelen

Zabezpečení koupelny může být zvýšeno různými způsoby, obvykle se jedná o instalaci pokročilých systémů, vybavení a doplňků, které se podílejí na uživatelském komfortu. Lze je kategorizovat do různých kategorií s ohledem na cílovou skupinu, kterou mají ochránit.

Bezpečnostní prvky a doplňky pro koupelny využívané dětmi

Malé i větší děti si obvykle neuvědomují veškerá rizika a nebezpečí, která jim v koupelně hrozí. Chcete-li místnost adekvátně zabezpečit, měli byste se pokusit vžit do jejich přemýšlení a eliminovat tak veškeré prvky, které mohou být příčinou úrazu. V tomto směru je dobré se zaměřit na několik věcí:

  • kluzká podlaha – omezení kluzných vlastností vlhké podlahy lze docílit vhodným rozmístěním podložek (a to i v případě, že disponuje zdrsněnou úpravou povrchu), které jednak vytvoří bariéru mezi obvykle studeným povrchem a nohami, a zároveň eliminují riziko případného uklouznutí (pohyb dětí bývá velmi nekoordinovaný a uklouznout mohou velmi snadno)
  • kluzké dno vany a sprchového koutu – obdobně jako podlaha místnosti i dno prostor pro celotělovou očistu je po styku s vodou velmi kluzké; přestože zde hrozí riziko především pro děti, které mají tendence ve vaně či pod sprchou dovádět, nebezpečí představují i pro dospělé při neopatrném nebo prudkém pohybu – vany a sprchy by tak měly být rovněž opatřeny protiskluznou úpravou
  • opaření – jsou obvykle zapříčiněny zařízeními pro regulaci vody; ideální je v tomto případě instalovat multifunkční baterii – v dnešní době lze pořídit baterienastavitelnou teplotou či dětskou pojistkou, které mohou dokonce teplotu stabilizovat
  • popálení – bývá rovněž způsobeno bateriemi, které se při průtoku teplé vody zahřívají a kvůli kovovému tělu dosahují mnohdy vyšší teploty než samotná voda; kromě dobře odizolovaných baterií je možné tento problém řešit zabudovanými modely zajišťující minimální kontakt s kohoutkem.

 

děti
zdroj: pixabay.com

Zabezpečení koupelny pro starší osoby a osoby s pohybovými handicapy

Osoby se zdravotním omezením zejména v oblasti pohybových schopností vyžadují zvláštní pozornost převážně při takových úkonech, které vyžadují nadměrné ohýbání či dopad z výšky. Pro tyto osoby je ideální koupelnu na daný typ užívání již připravit konstrukčně, tzn. minimalizovat rozdíly výškových úrovní a opatřit vybavení vhodnými pomocnými prvky. Do koupelny pro starší osoby nebo osoby s pohybovým handicapem se nehodí vysoké vany, které vyžadují překonání hrany a vstávání po koupání, naopak jsou však velmi vhodné zvýšené toalety, nebo toaletní nadstavby pro snadnější usazení. Koupelny určené pro tuto cílovou skupinu by měly být tedy opatřeny následujícími prvky:

  • omezení rizika pádu – obdobně jako u dětí, i u starších lidí a osob s pohybovým handicapem bychom měli dbát na vhodné řešení povrchů a opatřit je protiskluznými prvky (rohože, předložky, protiskluzné prvky do vany / vaničky sprchového koutu)
  • vstávání a překonávání výškových úrovní – všude tam, kde se vyžaduje náročnější pohyb, by měly být stěny opatřeny optimálně tvarovanými madly, jež poskytnou podporu
  • vybavení pro usnadnění užívání – na některé typy vybavení je možné pořídit rozšiřující doplňky, které starším osobám a lidem s pohybovým handicapem usnadní jejich používání – jedná se především o výše zmíněné nástavce na WC mísy, sedátka do vany či do sprchy apod.

 

senioři

zdroj: pixabay.com

Minimalizace rizika šíření nemocí a zvýšená hygiena

Pro všechny cílové skupiny jsou pak určena řešení zaměřená na zvyšování hygienické úrovně koupelny. Kromě vhodných čisticích prostředků se jedná také o chytrá bezdotykově ovládaná zařízení (dávkovače, osoušeče apod.).